06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Wie ben ik

Ik ben Lieuwkje Hoekstra, een echt buitenmens, houd van tuinieren en van een stevige wandeling – alleen of met man, vriend en/of vriendin. Ik speel baritonsaxofoon, houd van lezen en geniet van contact met de ander.

Werkervaring, kwaliteiten en ontwikkeling

Na mijn onderwijs-opleiding (HBO met aansluitend een specialisatie Remedial Teaching & Intern Begeleider) heb ik een aantal jaren gewerkt in verschillende vormen van (speciaal) onderwijs.

Sinds 2005 werk ik als Ambulant Begeleider bij de RIBW (wonen & (ambulante) begeleiding voor cliënten in het GGZ-spectrum) in Zwolle. Binnen de RIBW heb ik ook ruime ervaring als vakinhoudelijk teamondersteuner, waarbij de focus ligt op coaching en ondersteuning van collega’s op het ontwikkelen van een professionele werkhouding.

Afgelopen 15 jaren heb ik me binnen m’n vakgebied verder ontwikkeld door het volgen van cursussen en trainingen over vakinhoudelijke thema’s als autisme, verslaving, suïcide-preventie, disscociatieve stoornis, motiverende gespreksvoering en Sytematisch Rehabilitatiegericht Handelen (SRH). Daarnaast heb ik beroepsgerichte cursussen en trainingen gevolgd rond (lichaamsgericht werken bij) coaching en supervisie.

Met veel voldoening ben ik al een heel aantal jaren lid van het Collegiaal Opvang Team (opvang na traumatische incidenten), daarnaast ben ik lange tijd lid geweest van het PRISMA-team binnen de RIBW (PRISMA staat voor een analyserend onderzoek na een calamiteit).

Collega’s vinden me betrokken en invoelend, creatief, analytisch sterk, innovatief en ondernemend, deskundig en procesgericht.

Als LVSC-geregistreerd supervisor en registercoach werk ik zoveel mogelijk ervaringsgericht. Daarnaast maak ik vaak gebruik van beelden, symbolen en tekeningetjes om dingen duidelijker en inzichtelijker te maken (vandaar Supervisueel – ervaring in beeld)

Zeer regelmatig werk ik in opdracht van Hogeschool VIAA en Hogeschool Windesheim (voor de opleiding Social Work en voor de opleiding Leven Lang Leren). Daarnaast begeleid ik intervisie bij verschillende zorginstellingen.
Supervisanten en coachees noemden me afgelopen jaren aandachtig, opmerkzaam, mild en oordeelvrij. Ze zijn enthousiast over de resultaten van de begeleiding die ik hen gaf in supervisie, coaching en intervisie, het leverde hen inzicht en blijvende gedragsverandering op!

Waardevol

Ik weet en voel me onvoorwaardelijk geliefd door God. Ik ben waardevol voor Hem zoals ik ben. Dat is ook uitgangspunt voor mij in contact met anderen: in liefde naar de ander kijken, onvoorwaardelijk. De ander is waardevol zoals ‘ie is. Zo kijk ik – ook als supervisor en coach – naar jou.

Gezin

Ik ben getrouwd en geniet (meestal smile) van het contact met mijn man, zoon en dochter, schoonzoon, kleinzoon en kleindochter. Ik houd van een goed gesprek, speel graag poppenkast voor de kleinkinderen en/of doe van harte mee met hun fantasiespel.

Buiten

Ik werk graag in de tuin, vind het heerlijk om te kijken wat er gegroeid is, op welke plek een plant tot zijn recht komt, hoe de compositie bij elkaar past. Daarbij is er altijd ruimte voor rommelplekken in de tuin, plekken waar bijvoorbeeld egels e.a. terecht kunnen. In de tuin werken is vaak verrassend, ik vind het fijn om met planten en aarde bezig te zijn, het ontspant me.

Wandelen is voor mij een manier om mijn gedachten te ordenen, om te overdenken, te mediteren. En ook is het een manier om in contact met de ander te zijn. Iets waar ik ook heel erg van geniet.

Baritonsaxofoon – de “basis”

Met mijn baritonsax ben ik lid van een klein sax-ensemble dat jazz, pop, Latin, blues, etc. speelt. Ik ontdekte daarbij dat de rol die ik in het ensemble heb heel erg lijkt op hoe ik in mijn dagelijks leven functioneer: ik zorg in het ensemble voor continuïteit, heb invloed op het hele ensemble (als ik bijv. versnel, moet ieder mee).

Mijn saxspel is de basis voor het ensemble, van daaruit kunnen mensen hun eigen partij spelen, improviseren enz. Als mensen de draad van de muziek kwijt zijn, kunnen ze a.d.h.v. mijn “basis” vaak wel weer inspringen.

Zo zie ik dit ook terug in mijn handelen binnen het team waar ik sinds 2008 werk (ambulant woonbegeleider bij RIBW). Ik ben voor veel collega’s “een basis” om op terug te kunnen vallen. Vaak geeft een gesprek met mij weer overzicht en rust en mogelijkheden om verder te gaan, om keuzes te kunnen maken.

Ook als supervisor/coach geef ik een basis van vertrouwen, waardoor de supervisant/coachee zich op een veilige manier kan ontwikkelen en bijv. kan experimenteren met nieuw gedrag.

Supervisie is voor mij….

 

  • Naar binnen (leren) kijken, leren door te reflecteren
  • Aandacht en erkenning geven aan ervaringen in het hier en nu en aan de rol die eerdere ervaringen in het hier en nu spelen
  • Aandacht voor de samenwerking tussen denken, voelen, willen en handelen
  • Ervarend leren via creatieve werkvormen die helpen om te ervaren wat er in jou speelt
  • Confronteren met dat wat zichtbaar en voelbaar voor mij is in ons contact om zo een spiegel te zijn en jou tot reflectie te brengen.
  • Genieten en leren van het contact met en het leerproces van jou

Naam en logo

Supervisueel, super-visueel. Visueel maken, denken in beelden, een plaatje bij ‘het praatje’ maken, dat doe ik vaak.

Al sinds 2003 maak ik me hard voor het gebruik van visuele ondersteuning bij leerprocessen, o.a. binnen het onderwijs en de zorg.

Binnen de gesprekken die ik als ambulant begeleider voer met cliënten en ook in mijn werk als supervisor, intervisiebegeleider en coach maak ik vaak een tekeningetje, schemaatje of zet ik (of de ander) de vertelde situatie even symbolisch neer, bijvoorbeeld met willekeurige spullen die op tafel staan (kopjes, theezakjes, mobiel, enz.). Op die manier komt er helderheid en overzicht in dat wat er speelt. Door het visualiseren wordt er een beroep gedaan op een extra zintuig tijdens het gesprek. Dat versterkt vaak de informatieverwerking en/of het leren.

Ervaring in beeld: het gaat bij supervisie, intervisie en coaching om de (werk)ervaring, deze wordt uitgebreid in beeld gebracht, om zo alle facetten die meespelen in de ervaring te onderzoeken.

Zowel bij supervisie als bij coaching stimuleer ik juist ook het leren via ‘ervaren in het hier en nu’. Hiervoor gebruik ik verschillende ervaringsgerichte werkvormen. De golfbeweging in het logo loopt naar rechts toe uit: Supervisie en coaching zetten een beweging, een ontwikkeling in gang, die na het supervisietraject doorgaat…

Heb ik je nieuwsgierig gemaakt?

Neem gerust contact met me op om te onderzoeken wat ik voor je kan betekenen!

Heb ik je nieuwsgierig gemaakt?

Neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op.