06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Werkwijze / Praktisch

Supervisie

Elke supervisiesessie heb je van te voren per mail een werkinbreng ingebracht. Aan de hand van deze werkinbreng onderzoeken we samen tijdens de sessie wat jij er uit wilt/kunt leren. Na de sessie schrijf je een reflectieverslag over wat jou in de sessie heeft geraakt. Dit reflectieverslag is samen met je werkinbreng een goede voorbereiding voor de volgende supervisiesessie.

We evalueren samen halverwege en aan het eind van het supervisietraject.

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 supervisiesessies. Na het afronden van een supervisietraject krijg je een Supervisieverklaring (LVSC) van me, deze kun je gebruiken voor bijvoorbeeld je (her)registratie bij SKJ (skjeugd) of bij het registerplein (registerplein).

Je kunt supervisie individueel volgen of in een groep (max. 3 personen). Aan beide mogelijkheden zitten voor- en nadelen.
Bij een individueel traject kun je je meer richten op jouw specifieke doelen, waarbij je geen gebruik kunt maken de reflectie/feedback van medesupervisanten en/of de mogelijkheid om in de groep te oefenen met alternatief gedrag.

In een groep neemt het “leren aan de ander” een belangrijke plek in. Er komen wellicht ook andere leerthema’s aan de orde dan die jij zelf had bedacht. De ervaring leert dat de supervisanten in een groep dit vaak ook zeer leerzaam vinden. Wat je ook kiest, in beide gevallen ben je met bewustzijn en gedragsveranderend leren bezig.

Coaching

Een coachingstraject bestaat uit 6-8 sessies.

In de eerste sessie bespreken we wat je wilt leren in dit coachingstraject. We beginnen elke coachsessie met een terugblik op de vorige sessie én met de vraag aan welk thema jij deze sessie wilt werken. Aan de hand van een bijpassende ervaringsgerichte werkvorm ga je met je vraag/thema aan de slag .

Aan het eind van het coachtraject blikken we terug op de leerwinst die je in het traject opdeed en hoe je daarmee verder wilt.

Ten opzichte van supervisie is dit traject minder intensief – er wordt geen/nauwelijks gebruik gemaakt van reflectieverslagen en/of werkinbrengen.

Het gaat in het coachtraject met name om het leren in het hier en nu, tijdens de sessies, waarna de gecoachte het geleerde meeneemt de praktijk in.

Aanmelden

Overweeg je een supervisie- of coachtraject met me, neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op via mail of bel me op 06-4757 4360. Dan kunnen we bekijken of een supervisie- of coachtraject met mij iets voor je is.

 

Zakelijke informatie

KvK nummer: 8066 0533
BTW-identificatienummer: NL00 34690 34B60

Lidmaatschap beroepsorganisatie: LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching)
lidnummer PUL003-S

Traject

Spreken we een traject met elkaar af, dan leggen we onze afspraken rond aantal sessies, betaling, privacy, etc. vast in een overeenkomst.

 

AVG

Voor de privacyverklaring van Supervisueel klik hier.

 

 Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden van Supervisueel. Klik hier.

 

Klachtenregeling

Ik ben geregistreerd supervisor (LVSC) en houd me aan de gedragscode van de LVSC (klik hier voor de gedragscodes). Wanneer je een klacht hebt over mij of mijn werkwijze, dan ga ik ervan uit dat je dit met me bespreekt en dat we er samen uit komen. Blijft de klacht bestaan, dan kun je de klacht indienen bij de LVSC (klik hier voor een klachtenprocedure).

Heb je supervisie of coaching nodig?

Neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op.

Heb je supervisie of coaching nodig?

Neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op.