06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Werkwijze / Praktisch

Mijn manier van werken

Met mijn ervaringsgerichte en beeldende manier van werken sluit ik zoveel mogelijk aan bij wat jij nodig hebt. Gelijkwaardigheid vind ik belangrijk in het contact met jou. Ik ga naast je staan en geef terug wat jouw handelen/woorden mij doen, wat weer nieuwe input is voor jouw proces.
Ik ben empathisch, leef met je mee én kan je uitdagen om thema’s vanuit andere gezichtspunten te bekijken. Daarbij geef ik aandacht aan dat wat er is en vraag aandacht voor dat wat er niet is, om zo de disbalans helder te maken.
In contact met jou ben ik aan de ene kant bescheiden aanwezig, het draait immers om jouw leerproces! Tegelijkertijd zijn mijn interventies prikkelend en sturend (naar het doel dat jij wilt bereiken). Ik gebruik vaak mijn intuïtie om goed bij je aan te kunnen sluiten. Daarbij zet ik mijn levenservaring in: ik durf te delen van eigen ervaringen, als dat helpend is voor jouw proces, ook als dat kwetsbaar is.

Eigen regie
Ik vind het daarbij belangrijk dat jij zelf regie en verantwoordelijkheid neemt m.b.t. jouw ontwikkeling in het coachtraject. Ik ondersteun je daarbij.

Woorden
Woorden zijn belangrijk. Ik daag je uit via woorden: door scherpe vragen te stellen die je doen stilstaan en je bij de kern brengen. Ook daag ik je uit door de woorden die jij zegt net iets krachtiger en/of anders te verwoorden, waardoor jij kunt “proeven” en voelen of mijn verwoording past bij jou en jouw ontwikkeling.

Beelden en ervaren
Ik werk vaak met het “visueel maken” van je situatie door middel van papier/poppetjes/attributen/ stoelen/foto’s e.a. Zo ontstaat er een totaalbeeld.
Wanneer je vast zit in je eigen denkstructuren kan de beeldende manier van werken dit doorbreken. Beelden kunnen je verrassen, je raken en geven regelmatig onverwachtse informatie. Daarbij kan ik soms als een vergrotende spiegel laten zien wat ik bij jou en/of je beeld opmerk. We onderzoeken zo samen je wensen, kwaliteiten, belemmeringen, valkuilen en behoeften. Op die manier laat ik je je mogelijkheden en onmogelijkheden ervaren.

Supervisie

Elke supervisiesessie heb je van te voren per mail een werkinbreng ingebracht. Aan de hand van deze werkinbreng onderzoeken we samen tijdens de sessie wat jij er uit wilt/kunt leren. Na de sessie schrijf je een reflectieverslag over wat jou in de sessie heeft geraakt. Dit reflectieverslag is samen met je werkinbreng een goede voorbereiding voor de volgende supervisiesessie.

We evalueren samen halverwege en aan het eind van het supervisietraject.

Een supervisietraject bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 supervisiesessies. Na het afronden van een supervisietraject krijg je een Supervisieverklaring (LVSC) van me, deze kun je gebruiken voor bijvoorbeeld je (her)registratie bij SKJ (skjeugd) of bij het registerplein (registerplein).

Je kunt supervisie individueel volgen of in een groep (max. 3 personen). Aan beide mogelijkheden zitten voor- en nadelen.
Bij een individueel traject kun je je richten op jouw eigen specifieke doelen, waarbij je al snel de verdieping in komt. De tijd die er is, is helemaal voor jou, je hoeft deze niet te delen met andere supervisanten. Een nadeel bij een individueel traject kan zijn dat je geen gebruik kunt maken van de reflectie/feedback van medesupervisanten en/of de mogelijkheid om in de groep te oefenen met alternatief gedrag

In een groep neemt het “leren van elkaar” een belangrijke plek in. Er komen wellicht ook andere leerthema’s aan de orde dan die jij zelf had bedacht. De ervaring leert dat de supervisanten in een groep dit vaak ook zeer leerzaam vinden. Wat je ook kiest, in beide gevallen ben je met bewustzijn en gedragsveranderend leren bezig.

Coaching

Een coachingstraject bestaat uit 6-8 sessies.

In de eerste sessie bespreken we wat je wilt leren in dit coachingstraject. We beginnen elke coachsessie met een terugblik op de vorige sessie én met de vraag aan welk thema jij deze sessie wilt werken. Aan de hand van een bijpassende ervaringsgerichte werkvorm ga je met je vraag/thema aan de slag .

Aan het eind van het coachtraject blikken we terug op de leerwinst die je in het traject opdeed en hoe je daarmee verder wilt.

Ten opzichte van supervisie is dit traject minder intensief – er wordt geen/nauwelijks gebruik gemaakt van reflectieverslagen en/of werkinbrengen.

Het gaat in het coachtraject met name om het leren in het hier en nu, tijdens de sessies, waarna de gecoachte het geleerde meeneemt de praktijk in.

Intervisie

Bij intervisie (Lees meer over intervisie) bespreek je casuïstiek met collega’s met eenzelfde functie aan de hand van een passend intervisiemodel. Daarbij kijk je naar je eigen handelen: wat dacht, voelde, wilde en deed je? In hoeverre ben je tevreden over je handelen? Wat zou je anders willen in een dergelijke situatie, welke mogelijkheden heb je daarvoor?

Vaak komen de volgende onderdelen aan bod in de bespreking: 

  • Het inventariseren de in te brengen casussen – welke spreekt het meest aan/wie is aan de beurt/is er een overkoepelend thema?
  • Analyse – de groep stelt vragen aan de inbrenger, zodat het wie-wat-waar-hoe in de casus duidelijk wordt.
  • Bewustwording bij de inbrenger – door de vragen wordt steeds duidelijker welke vraag de inbrenger heeft.
  • Advies – ieder geeft advies aan de inbrenger
  • Evaluatie – wat heeft de bespreking ieder opgeleverd.

We spreken met elkaar af hoe frequent we bij elkaar komen, welke voorbereiding we van elkaar verwachten, wat ieders leerthema’s zijn, enz.

Aanmelden

Overweeg je een supervisie-, intervisie- of coachtraject, neem gerust contact met me op via mail of bel me op 06 – 47 57 43 60. Dan kunnen we vrijblijvend onderzoeken wat ik daarin voor je kan betekenen!

Zakelijke informatie

KvK nummer: 8066 0533
BTW-identificatienummer: NL00 34690 34B60

Lidmaatschap beroepsorganisatie: LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching)
lidnummer HOE032

Traject

Spreken we een traject met elkaar af, dan leggen we onze afspraken rond aantal sessies, betaling, privacy, etc. vast in een overeenkomst.

 

AVG

Voor de privacyverklaring van Supervisueel klik hier.

 

 Algemene voorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van Supervisueel Klik hier.

 

Klachtenregeling

Ik ben geregistreerd supervisor (LVSC) en houd me aan de gedragscode van de LVSC (klik hier voor de gedragscode). Wanneer je een klacht hebt over mij of mijn werkwijze, dan ga ik ervan uit dat je dit met me bespreekt en dat we er samen uit komen. Blijft de klacht bestaan, dan kun je de klacht indienen bij de LVSC (klik hier voor een klachtenprocedure).

Wil jij gebruik maken van de kansen die supervisie, intervisie of coaching je biedt?

Neem gerust contact met me op om te onderzoeken wat ik daarin voor je kan betekenen!

Heb je supervisie of coaching nodig?

Neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op.