06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Supervisie, begeleiding van professionals

Wat is supervisie?

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij/zij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren (LVSC, Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches)

Enkele kernbegrippen bij supervisie zijn:

Het supervisieproces in beeld.

Zelfinzicht

Wanneer jij met mensen werkt, heb je grote kans dat je daarbij “strubbelingen” tegenkomt. Lastige situaties die je raken in de vorm van irritatie, boosheid, trots enz.

Supervisie geeft je zelfinzicht, je ontdekt jouw patronen en ontwikkelt alternatief gedrag zodat de strubbelingen je werkdag niet meer bepalen en jij meer werkplezier ervaart.

Procesgericht

Supervisie is een procesgerichte methode. Je zoekt samen met mij als supervisor wat je leerthema’s zijn. Je leert aan de hand van jouw werkinbrengen – elke keer neem je een nieuwe werksituatie mee die we bespreken tijdens de supervisiesessies.

Het kan zijn dat je werkinbreng gaat om iets wat je lastig vond op je werk, maar het kan ook juist iets zijn waar je heel tevreden over bent, iets wat je vaker wilt meemaken.

We onderzoeken daarbij steeds hoe de afstemming tussen denken, voelen, willen en handelen bij jou is en welke ervaringen en overtuigingen er bij jou in je handelen een rol spelen.

Ervaringsgericht

Jouw manier van handelen onderzoeken we zoveel mogelijk aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en met gebruikmaking van symbolen en tekeningetjes om je leerproces naast het talige van de reflectieverslagen ook via andere zintuigen te versterken.
We onderzoeken samen welke alternatieven er zijn voor het verbeteren van je professionele handelen en hoe je deze alternatieven kunt inzetten in komende situaties.

Reflecteren

Na iedere bijeenkomst maak jij een reflectieverslag over dat wat we hebben besproken, dit maakt jouw leerproces extra krachtig. Door de reflectie word je je extra bewust van onderliggende overtuigingen en motivatie.

De inzichten uit de verslagen en de sessies maken de weg open voor gedragsverandering, waardoor je een krachtiger professional wordt. Samen onderzoeken we wat alternatieven zijn voor de situaties die je inbrengt.

Vaak brengt deze ontwikkeling ook een verandering in jou als persoon met zich mee, waardoor je je ook privé krachtiger zult voelen.

Leerthema’s

Aan het begin van het supervisietraject ontdekken we aan de hand van het bespreken van je werkinbrengen wat jouw leerthema’s zijn.

Voorbeelden van leerthema’s zijn:

  • Verwachtingen van mezelf, van mijn collega, van mijn manager
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Onzekerheid
  • Macht
  • Balans werk en privé
  • Boosheid
  • Grenzen
  • Initiatief nemen
  • Irritatie naar collega/cliënt
  • Etc.

Resultaat

Door supervisie ontstaan er diepgaande en blijvende veranderingen in je gedrag, die jou en je professionele handelen versterken. Juist het terugkijken naar waar je gedrag vandaan komt, maakt dat nieuw gedrag beter beklijft. Je leert bijvoorbeeld steviger in je team te staan, geeft (meer) aandacht aan je gevoelens, kunt je grenzen beter aangeven, enz.

Reviews

Je hebt een rustige en prettige stijl. Soms kun je door humor een opening maken of mensen laten ontspannen. Ik vind dat je ook wel wat van jezelf hebt laten zien, maar niet zoveel dat je echt onderdeel werd van het traject. Dat was een mooie balans. Ik heb geleerd om op een eerlijke manier (t.o.v. mezelf en de ander) feedback te geven.

Werker in de gehandicaptenzorg

36 jaar

Je bent betrokken, oprecht, luistert echt en stelt goede vragen.

Werker in de GGZ

43 jaar

Door dit supervisietraject heb ik meer aandacht voor mijn emoties en herken ik ook de patronen die voorheen zorgden voor onrust en onzekerheid. Ik ontdekte dat ik veel bezig was met de beeldvorming van de ander, waardoor ik niet toekwam aan mijn eigen ontwikkeling. Deze ontdekking gaf me een bevrijdend gevoel. ik ben milder geworden naar mezelf en anderen en neem mijn gevoel serieus.

Zelfstandig ondernemer

38 jaar

Je straalt kracht uit, met groot effect, hebt een speelse manier van werken en brengt een krachtige ontwikkeling tot stand.

Werker in de psycho-geriatrie

56 jaar

Wil jij een (nog) betere professional worden?

Neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op.

Wil jij een (nog) betere professional worden?

Neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op.