06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Supervisie, begeleiding van professionals

Wat is supervisie?

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij/zij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren (LVSC, Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches)

Enkele kernbegrippen bij supervisie zijn:

Het supervisieproces in beeld.

Zelfinzicht

Wanneer jij met mensen werkt, heb je grote kans dat je daarbij ‘strubbelingen’ tegenkomt. Lastige situaties die je raken in de vorm van irritatie, boosheid, trots enz. Supervisie geeft je zelfinzicht, je ontdekt jouw patronen en ontwikkelt alternatief gedrag zodat de strubbelingen je werkdag niet meer bepalen en jij meer werkplezier ervaart.

Het is natuurlijk ook fijn om naar succeservaringen in je werk te kijken. In supervisie ontdek je daarbij welke rol jij hier zelf bij speelde. Je leert hoe je dit succes uit kunt breiden naar andere situaties.

Procesgericht

Supervisie is een procesgerichte methode. Je zoekt samen met mij als supervisor wat je leerthema’s zijn. Je leert aan de hand van jouw werkinbrengen – elke keer neem je een nieuwe werksituatie mee die we bespreken tijdens de supervisiesessies.

Het kan zijn dat je werkinbreng gaat om iets wat je lastig vindt op je werk, maar het kan ook juist iets zijn waar je heel tevreden over bent, iets wat je vaker wilt meemaken.

We onderzoeken daarbij steeds hoe de afstemming tussen denken, voelen, willen en handelen bij jou is en welke ervaringen en overtuigingen er bij jou in je handelen een rol spelen.

Ervaringsgericht

Jouw manier van handelen onderzoeken we zoveel mogelijk aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en met gebruikmaking van symbolen, opstelling met voorwerpen en materialen en tekeningetjes om je leerproces naast het talige van de reflectieverslagen ook via andere zintuigen te versterken.
We onderzoeken samen welke alternatieven er zijn voor het verbeteren van je professionele handelen en hoe je deze alternatieven kunt inzetten in komende situaties.

Reflecteren

Na iedere bijeenkomst maak jij een reflectieverslag over dat wat we hebben besproken, dit maakt jouw leerproces extra krachtig. Door de reflectie word je je extra bewust van onderliggende overtuigingen en motivatie.

De inzichten uit de verslagen en de sessies maken de weg open voor gedragsverandering, waardoor je een krachtiger professional wordt. Samen onderzoeken we wat alternatieven zijn voor de situaties die je inbrengt.

Vaak brengt deze ontwikkeling ook een verandering in jou als persoon met zich mee, waardoor je je ook privé krachtiger zult voelen.

Leerthema’s

Aan het begin van een supervisietraject weet je vaak zelf al enkele leerthema’s waar je mee aan de slag wilt. Tijdens het bespreken van de werkinbrengen komen regelmatig ook andere leerthema’s naar voren waarmee je aan het werk gaat.

Voorbeelden van leerthema’s zijn:

  • Verwachtingen van mezelf, van mijn collega, van mijn manager
  • Verantwoordelijkheidsgevoel
  • Onzekerheid
  • Macht
  • Balans werk en privé
  • Boosheid
  • Grenzen
  • Initiatief nemen
  • Irritatie naar collega/cliënt
  • Etc.

Resultaat

Door supervisie ontstaan er diepgaande en blijvende veranderingen in je gedrag, die jou en je professionele handelen versterken. Juist het terugkijken naar waar je gedrag vandaan komt, maakt dat nieuw gedrag beter beklijft. Je leert bijvoorbeeld steviger in je team te staan, geeft (meer) aandacht aan je gevoelens, kunt je grenzen beter aangeven, enz.

Wil jij een (nog) betere professional worden?

Neem gerust contact met me op om vrijblijvend te onderzoeken wat ik daarin voor je kan betekenen

Wil jij een (nog) betere professional worden?

Neem voor een vrijblijvend (intake)gesprek contact met me op.