06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Intervisie…professionele inzichten

Intervisie

Intervisie is een vorm van begeleiding waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren. Begeleiders van LVSC kunnen helpen bij het opzetten van een intervisiegroep, waarbij alle deelnemers leren hoe ze de andere verder kunnen helpen (LVSC, Landelijke Vereniging van Supervisoren en Coaches).
Werk je met mensen en wil je samen met collega’s kijken naar je eigen, rol, houding en handelen in casuïstiek? Zit je in een intervisiegroepje en komen jullie niet tot de kern? Ervaar dan hoe begeleiding bij intervisie jullie kan helpen om tot meer diepgang te komen!
Een intervisiegroepje heeft 3-6 deelnemers, met eenzelfde beroep of functie.
Om de beurt wordt casuïstiek ingebracht, waarbij de deelnemers elkaar helpen door onderzoekende, inzichtgevende vragen te stellen, zodat je professionaliteit vergroot wordt.

Als intervisiebegeleider ondersteun ik jullie hierbij a.d.h.v. passende intervisiemethoden. Ik ondersteun jullie bij het vormen en behouden van een open en leerzame omgang met elkaar. Daarbij stimuleer ik jullie om open, onderzoekende vragen te stellen en elkaar waardig opbouwende, ontwikkelingsgerichte feedback te geven en deze van elkaar te ontvangen, zodat de ander tot inzichten en ontwikkeling komt. De vaardigheden die je daarbij opdoet, zijn vaak ook van meerwaarde in de uitoefening van je werk.

Wil jij een (nog) betere professional worden?

Neem gerust contact met me op om vrijblijvend te onderzoeken wat ik daarin voor je kan betekenen