06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Het schrijven van een reflectieverslag

Bij reflecteren ga je de diepte in. Je kunt het vergelijken met een ijsberg in het water: Boven de waterlijn zie je de top van de ijsberg, die is zichtbaar. Bij reflecteren duik je onder de waterlijn; je kijkt naar datgene wat niet direct zichtbaar is.

Je stelt jezelf vragen als;

hoe komt het dat ik reageer zoals ik doe?
Waarom handel ik zo? Wat deed het met mij?
Waar komt het vandaan?

Waren er tijdens de supervisiesessie dingen die je aan het denken hebben gezet of waren er dingen je na de sessie bezig hielden? Werd je ergens emotioneel door geraakt tijdens de supervisiesessie, werd je je ergens bewust van? Beschrijf wat dat was en wat dat met je deed. Daarbij beschrijf je je voelen, willen, denken en handelen.

Je onderzoekt of je een soortgelijke situatie vaker bent tegengekomen en zo ja; wanneer?

Je beschrijft waar je gedrag volgens jou vandaan komt, of er een centraal thema is en hoe/waardoor dit bij jou is ontstaan en welke alternatieven je voor dit gedrag hebt. Met die alternatieven ga je in de praktijk experimenteren om te ontdekken of en welke gedragsverandering voor jou helpend/helend is.