06-4757 4360 info@supervisueel.nl

Het schrijven van een reflectieverslag

Bij reflecteren ga je de diepte in. Je kunt het vergelijken met een ijsberg in het water: Boven de waterlijn zie je de top van de ijsberg, die is zichtbaar. Bij reflecteren duik je onder de waterlijn; je kijkt naar datgene wat niet direct zichtbaar is.

Je stelt jezelf vragen als;

hoe komt het dat ik reageer zoals ik doe?
Waarom handel ik zo? Wat deed het met mij?
Waar komt het vandaan?

Waren er tijdens de supervisiesessie dingen die je aan het denken hebben gezet of waren er dingen je na de sessie bezig hielden? Werd je ergens emotioneel door geraakt tijdens de supervisiesessie, werd je je ergens bewust van? Beschrijf wat dat was en wat dat met je deed. Daarbij beschrijf je je voelen, willen, denken en handelen.

Je onderzoekt of je een soortgelijke situatie vaker bent tegengekomen en zo ja; wanneer?

Je beschrijft waar je gedrag volgens jou vandaan komt, of er een centraal thema is en hoe/waarom dit bij jou is ontstaan en wat je uit de reflectie wilt leren.

Prettige communicatie met de juiste vragen zonder oordeel. Ze aan tot denken en doen, om direct mee aan de slag te gaan. Fijn om te kijken naar heden en verleden om vooruit te komen

Zelfstandig ondernemer

50 jaar

Ik heb je ervaren als een supervisor die meedenkend, bedachtzaam, rustig, mild en oordeelsvrij is. Je oordeelloosheid heeft me geholpen om mijzelf te vinden.
Patronen visueel maken zorgt er bij mij voor dat het geleerde langer blijft hangen. De woorden die je gebruikte om de mijne samen te vatten waren scherp en to-the-point. Ik heb ze opgeschreven om ze verder tot me door te laten dringen. Ze brachten me mildheid en nuance t.a.v. mezelf.

Werker bij de overheid

42 jaar